fbpx

Puhas vesi Hajaasustuse programmi abil

Hajaasustuse programm on mõeldud selleks, et parandada hajaasustusega maapiirkondades elavate perede elutingimusi. See aitab kaasa, et maapiirkonnas jääks elu ikka püsima. Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Toetust saab taotleda kohalikust omavalitsusest, kes annab nõu ka taotluse esitamisel. Kui Teil on mõni spetsiifiline kaevude ja joogiveega seotud küsimus, siis oleme hiirklõpsu kaugusel.

Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Kui rääkida konkreetsemalt veevarustussüsteemide valdkonnast, siis toetatakse järgmisi joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

  • puur- ja salvkaevude rajamine ja puhastamine, kaevumajade püstitamine;
  • olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku rajamine ja selle ühendamine hoonesisese veevarustussüsteemiga;
  • vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde tegemine;
  • liitumine ühisveevärgiga;
  • vanade puurkaevude lammutamine;
  • rajatud hooneväliste veevarustussüsteemide teostusmõõdistamine;
  • joogivee kvaliteedi analüüs.

Meie oleme Teile omalt poolt abiks kõikide salvkaeve ja veevarustust puudutavate tööde tegemisega. Näiteks salvkaevu puhastuse, remondi või uue kaevu rajamisega, veetrasside, pumpade ja kaevumajadega. Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust ja tutvu ka meie hinnakirjaga.

Ikka ja alati tänutunde ja rõõmuga, sest…

...puhas vesi on Elu Allikas.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email