fbpx

Olulisimad tegurid uue salvkaevu rajamisel ja üks murtud müüt

Siin artiklis räägime neljast kõige olulisemast tegurist, mida arvestada enne uue salvkaevu rajamist ja selle käigus murrame ka ühe levinud müüdi!

Kaevu rajamine algab asukoha valikust

On oluline, et kaevumeister määrab rajamisel asukoha, võttes arvesse nii pererahva soove kui ka ümbritseva keskkonna ja veesoonte eripära. Kaev peab olema rajatud vähemalt kahele omavahel ristuvale veesoonele. Olenemata aastaajast ja põhjavee tasemest on võimalik leida üles veesooned, kus vesi voolab aastaringselt, ka suvise ja talvise põua ajal, ning tuvastada veesoonte sügavus.

See aitab vältida levinud olukorda, kus kaevu rajamise järel mõne kuu möödudes jääb veetase liiga madalaks. See tähendab, et kaev on kas rajatud vale koha peale ehk vaid suurvee ajal aktiivsetele veesoontele või ei ole kaevatud piisavalt sügavale ehk veesoone põhjani. Kahjuks on pärast valmimist mõned kuud seisnud kaevu rakkeid maa sees uuesti vajuma saada üldjuhul võimatu – maapind „pitsitab“ rakked kinni ja allapoole nad enam ei vaju.

Lisaks on oluline määrata vee liikumise suund. Seda selleks, et välistada veesooned, kus vesi tuleb võimaliku reostuse suunalt – nt veesoon voolab vana lauda, garaaži või välikäimla alt, imbsüsteemi või intensiivselt majandatava põllu poolt. Hea on eelistada metsa jm loodusliku koosluse suunalt tulevaid veesooni mõne üksiku erandiga.

Õigel kaevul õiged kaevurakked

Uue kaevu kaevamisel on hea arvesse võtta tõsiasi, et nagu ka kõik muu siin maakeral, nii ka pinnas ja veesüsteemid on muutumises. Oleme ikka kohanud kaeve, kus pärast 20-30 aasta pikkust veeküllust on hakanud vett väheks jääma. Enamasti on see tingitud sellest, et kaevu pole pikalt puhastatud ning pärast põhjalikku hooldust on kaev jälle korras, aga on olnud ka sellised, kus hooldus ei aita ja ilma näilise põhjuseta on veetase alanenud. Ilmselt lasub põhjus kaugemal, kui märkame tuvastada, sest veevõrgustik on üks suur süsteem, mida võib mõjutada pikapeale ka kilomeetrite kaugusel toimuv, nt ulatuslik metsaraie, karjäär või kuivenduskraavide rajamine.

Seetõttu on oluline, et uus kaev saaks rajatud raketega, mille sisemõõt on vähemalt 100 cm (nn meetrine rake), s.o 20 cm laiem kui klassikaline kaevurake, mille sisemõõt on 80 cm. Meetrises rakkes on ühe meetri veesamba kohta üle 55% rohkem vett ehk 502 liitri asemel 785 liitrit. Peamine eelis on aga see, et meetrine rake annab võimaluse olemasolevat kaevu veetaseme alanedes süvendada. Sedasi saab kaevumeister anda töö tellijale teatud mõttes garantii, et rajatud uut kaevu saab ka aastaid hiljem sügavamaks kaevata, samas, kui 80-se sisemõõduga rakke puhul on selline töö (väga üksikute eranditega) võimatu ja probleemi lahendamiseks saab kaevumeister pakkuda vaid uue kaevu kaevamist.

Lisaks tasub veenduda, et kaevurakked on mõeldud joogivee kaevudele ja kaevurakete valmistamisel ei ole kasutatud armatuurrauda. Muidu võib juhtuda, et niiskuse pääsemisel rauani (nt veetrassi läbiviigu puurimisel) hakkab raud roostetama ja mõne aastaga on raketel ümberringi läbivad mõrad ning rakked tuleb välja vahetada.

Salvkaevu rajamise kolm meetodit

Salvkaevu saab rajada kolmel omavahel väga erineval meetodil – käsitsi kaevates, ekskavaatoriga kaevates või puurmasinaga puurides. Kõigil neil meetoditel on omad eelised, omad nõrgad kohad ja piirangud. Milline neist meetoditest on parim, sõltub antud kinnistu ja plaanitava kaevu iseärasustest. Põhjalikumalt vaatleme erinevaid kaevu kaevamise meetodeid meie järgmises artiklis. Üldiselt võib öelda, et igal kaevumeistril on oma käekiri ja millist meetodit kasutada või mitte kasutada peaks jääma meistri otsustada, selleks et töö saaks tehtud parima kvaliteediga.

Kaevu rajatakse õigel ajal

Valdav enamus inimesi teab, et salvkaeve tuleb rajada suvel. Ent on ka kaevumeistreid, kes ütlevad, et kaeve võib rajada aastaringselt. Nagu eelnevat juba kirjutasime, vastutab iga ettevõte/meister enda rajatud kaevu kvaliteedi eest. Kui keegi oskab rajada kevadise lumesula ajal kaevu, mis annab küllalt vett ka suvisel või sügisesel põual, siis on kõik väga hästi. Kahjuks kutsutakse meid ikka ja jälle appi kaevudega, mis on kõrgvee perioodil rajatud ja suvel veevaeseks jäänud.

Salvkaevudega seotud töid saab mõningate mööndustega edukalt teha ka talvisel ajal

Meie sel ajal kaeve ei kaeva. Ent müüt, et ainult suvel saab kaeve kaevata ei vasta ka tõele – oluline ei ole mitte aastaaeg vaid veetase maapinnas. Me rajame kaeve siis, kui veetase on keskmisest madalam. Selline aeg on Eestis enamasti suvekuudel, aga ka talvel, kui Ilmataat piisavalt pakast on teinud. Siis on vesi sobilikul kõrgusel, mis tähendab meie jaoks, et kaevamist ei sega pindmised veesooned ega pinnase liigniiskusest tingitud varisemine – seda kõike ikka selle nimel, et meie loodud kaev teeniks oma inimest ja kodu mitmeid põlvkondi.

Kui soovite endale uue kaevu rajada või lihtsalt nõu küsida, siis kirjutage või helistage meile. Oleme alati suurima rõõmu ja pühendumisega valmis Teid aitama, ikka sest…

…puhas vesi on Elu Allikas.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email